Welkom bij DaMeul interim management en advies!

U kijkt naar uw bedrijf en ziet dat tijdelijk ondersteuning nodig is. Tijdelijke ondersteuning bij het financieel in beheer houden van uw bedrijf, het beheren en verbeteren van de financiële en controlling processen, het invoeren van (ERP) applicaties, het meetbaar maken van uw bedrijfsprocessen of het binnen de gebieden van financieel, controlling, kwaliteit en ICT verbeteren van de samenwerking vanuit gesprekken tussen medewerkers gericht op het samen realiseren van doelen.

U wilt uw afdeling of bedrijf een impuls geven zodat werkzaamheden en doelstellingen gerealiseerd worden en borging plaats vindt voor in de toekomst. Zowel in het invoeren van (ERP) applicaties, het verbeteren van bedrijfsprocessen of het in beheer krijgen en houden van de financiële kant van uw bedrijf is DaMeul ervaren.

DaMeul ondersteunt op het kruispunt van ICT, Finance & Control en kwaliteit vanuit bedrijfskundig en financieel perspectief verbeter trajecten en eenmalige projecten.

De door DaMeul te leveren ondersteuning vertaalt zich naar;

  • Fungeren als sparringspartner voor CFO’s, DGA’s en managers over de voortgang en ontwikkelingen binnen uw bedrijf of afdeling;
  • Objectieve management ondersteuning met een heldere doelgerichte focus;
  • Met belanghebbenden samenstellen van meerjaren-, business-, jaar-of bedrijfsplannen;
  • Gespreks (bege) leider;
  • Doorvoeren van financiele-, proces- en informatieanalyse en het op basis van de resultaten uit de analyse opstellen van verbeter-, veranderplannen;
  • Uitvoeren van verbeter-, veranderplannen in de rol van projectleider, ondersteuner of adviseur;
  • Bepalen, inrichten en verzorgen van de informatie voorziening;
  • Process-, operationele- and variantie analyse, kostprijs bepaling, performance meetingen en ontwikkeling van bedrijfs modellen;
  • Fungeren als CFO, manager informatie voorziening, project manager, controller, financieel manager;
  • Project management voor ERP implementaties en optimalisering van ERP systeem ontwerp.

Mocht u meer informatie willen hebben dan stuurt u een mail of neemt u telefonisch contact op met DaMeul.