Welke interim diensten?

 

Welkom bij DaMeul, interim management en advies!

 

Uw bedrijfsresultaten geven een ander beeld dan u wenst, het is onduidelijk waar binnen uw bedrijfsproces het geld wegloopt, de uitvoering van uw bedrijfsprocessen zou verbeterd of veranderd kunnen worden, u wilt uw organisatie of bedrijf zodanig veranderen dat werkzaamheden en doelstellingen efficienter en effectiever gerealiseerd worden. Al deze items vragen om inzicht in de oorzaken. De oorzaken kunnen weggenomen worden door een plan samen te stellen om daarna het plan uit te gaan voeren. Zowel het verschaffen van inzicht, het analyseren van de oorzaken en het komen tot en uitvoeren van het plan vallen binnen het diensten pakket van DaMeul.

 

DaMeul verricht diensten voor organisaties en bedrijven die hun bedrijf en de processen willen optimaliseren, beheersen en operationeel houden. DaMeul ondersteunt vanuit bedrijfskundig en financieel perspectief verbeter trajecten en eenmalige projecten die leiden tot efficientere, effectievere werkwijzen, meer bewustwording, betere invulling van de processen en meer inzichten. 

 

De door DaMeul te leveren ondersteuning vertaalt zich naar;

  • Fungeren als sparringspartner voor managers, leiders en DGA's over de voortgang en ontwikkelingen binnen uw organisatie;
  • Objectieve management ondersteuning met een heldere doelgerichte focus;
  • Het in overleg met de belanghebbenden samenstellen van meerjaren-, business-, jaar- of bedrijfsplannen;
  • Doorvoeren van financiele-, proces- en informatieanalyse en het op basis van de resultaten uit de analyse opstellen van verbeter-, veranderplannen;
  • Uitvoeren van verbeter-, veranderplannen in de rol van projectleider, ondersteuner of adviseur;
  • Bepalen, inrichten en verzorgen van de informatie voorziening.
  • Process-, operationele- and variantie analyse, kostprijs bepaling, performance meetingen en ontwikkeling van bedrijfs modellen
  • Fungeren als manager informatie voorziening, controller, financieel manager, kwaliteitsmanager e.d.
  • Process ontwerp en optimalisatie, project management voor ERP implementaties en optimalisering, ERP systeem ontwerp

 Mocht u meer informatie over deze en andere diensten willen hebben dan kunt u een bericht sturen of telefonisch contact met DaMeul opnemen.